ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธนาไสย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0815447812
อีเมล์ : khonkhom@gmail.com , kroomongkol2513@gmail.com
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2556,09:10  อ่าน 873 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ กับแบบแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.42 KB

โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2556,09:10   อ่าน 873 ครั้ง