ติดต่อเรา
โรงเรียนปลาปากวิทยา
125 หมู่ 2   ตำบลปลาปาก  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
เบอร์โทรศัพท์ 042589089 เบอร์โทรสาร 042589252
Email : plapakwit@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน