ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ได้จัดทำเอกสารงานวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 791.32 KB