ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล / 57- ก
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา (อ่าน 192) 20 ก.พ. 61
ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อ่าน 229) 22 ม.ค. 61
ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (อ่าน 242) 04 ม.ค. 61
ร่างเอกสารประกวดราคา (อ่าน 246) 04 ม.ค. 61