ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๒๑๖ ก

             โรงเรียนปลาปากวิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๑๖ ก ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.plapakwit.ac.th และww.gprocurement.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๕๘๙๐๘๙,๐๘๑๑๑๗๖๗๔๙ ในวันและเวลาราชการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2559,11:14   อ่าน 7628 ครั้ง