ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นายเฉลิมเกียรติ คำไพ ปี พ.ศ.2558
ชื่ออาจารย์ : นายเฉลิมเกียรติ คำไพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2559,15:28  อ่าน 818 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายประยุทธ สุดสูง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2558,19:19  อ่าน 608 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหลังเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธนาไสย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2557,00:16  อ่าน 778 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานนำเสนอประกอบการจัดการเรียนการสอน เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธนาไสย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2557,08:22  อ่าน 847 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สคริปต์งานนำเสนอส่วนประกอบของดอกไม้
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธนาไสย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2557,10:04  อ่าน 978 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สคริปต์งานนำเสนอภาวะโลกร้อน
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธนาไสย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2557,10:03  อ่าน 809 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธนาไสย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2556,09:10  อ่าน 933 ครั้ง
รายละเอียด..