ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายประยุทธ สุดสูง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2558,19:19  อ่าน 889 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหลังเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธนาไสย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2557,00:16  อ่าน 1074 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานนำเสนอประกอบการจัดการเรียนการสอน เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธนาไสย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2557,08:22  อ่าน 1139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สคริปต์งานนำเสนอส่วนประกอบของดอกไม้
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธนาไสย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2557,10:04  อ่าน 1330 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สคริปต์งานนำเสนอภาวะโลกร้อน
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธนาไสย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2557,10:03  อ่าน 1139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธนาไสย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2556,09:10  อ่าน 1223 ครั้ง
รายละเอียด..