ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อห้อง EIS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 450) 06 มี.ค. 60
ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้าห้องเรียน-EIS-ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 501) 01 มี.ค. 60
เอกสารสอบราคา (อ่าน 482) 15 พ.ย. 59
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๒๑๖ ก (อ่าน 429) 15 พ.ย. 59
ประกาศแจ้งคะแนนสอบวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 / 2559 (อ่าน 789) 10 ต.ค. 59
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น (อ่าน 2110) 05 ส.ค. 59
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น (อ่าน 676) 05 ส.ค. 59
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 684) 28 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างภาษาไทย (อ่าน 687) 27 มิ.ย. 59
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอก ภาษาไทย (อ่าน 1058) 21 มิ.ย. 59
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 714) 07 มิ.ย. 59
สัญญค้ำประะกััน (อ่าน 542) 02 มิ.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 728) 01 มิ.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 654) 01 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 612) 31 พ.ค. 59
รายชื่อนักเรียน ข้อมูล ณ 23 พฤษภาคม 2559 (อ่าน 562) 21 พ.ค. 59
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ๑ ตำแหน่ง (อ่าน 612) 18 พ.ค. 59
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ๑ ตำแหน่ง (อ่าน 588) 17 พ.ค. 59
แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้น ม.3และม.6 ที่ยังไม่จบการศึกษา (อ่าน 495) 12 พ.ค. 59
ตารางเรียนและตารางสอน 1/2559 (อ่าน 1481) 09 พ.ค. 59
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุม โรงเรียนปลาปากวิทยา (อ่าน 562) 04 พ.ค. 59
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องชื่องานวิจัยการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง วิวัฒนาการ รายวิชาชีววิทย (อ่าน 481) 26 เม.ย. 59
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 604) 26 เม.ย. 59
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 550) 19 เม.ย. 59