ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1142) 21 เม.ย. 62
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 (เลขประจำตัว) (อ่าน 1150) 09 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1197) 03 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนปกติ ม. 1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 (สอบเฉพาะห้องปกติ ม.1 (อ่าน 1088) 28 มี.ค. 62
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ปรับปรุงล่าสุด 1 ส.ค.2561 (อ่าน 1738) 02 ส.ค. 61
รายงานประจำปีการศึกษา 2560 (SAR) (อ่าน 1054) 29 ก.ค. 61
เอกสารเผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ โดยครูสุรีย์ ฉายวงษ์ (อ่าน 1209) 20 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1722) 29 มี.ค. 61
จัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ใหม่ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1406) 22 มี.ค. 61
ผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ( EIS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1769) 13 มี.ค. 61
ผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ( EIS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 959) 13 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียน EIS ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (อ่าน 1108) 04 มี.ค. 61
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 3545) 07 ก.พ. 61
คู่มือการรับสมัครนักเรียนแบบออนไลน์ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 762) 07 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1และ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 779) 07 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EIS ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 769) 07 ก.พ. 61
ประกาศเขตพื้นที่บริการในการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 749) 07 ก.พ. 61
ตารางสอบปลายภาค2/2560ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (อ่าน 945) 07 ก.พ. 61
ตารางเรียน 2/2560 (อ่าน 1499) 15 ต.ค. 60
ตารางสอน 2/2560 (อ่าน 1015) 15 ต.ค. 60
ประกาศผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 1371) 09 ต.ค. 60
ประกาศปิดเรียน 1/2560-เปิดเรียนภาคเรียนที่2/2560 (อ่าน 796) 09 ต.ค. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูมิรันตี เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลองในการเรียน เรื (อ่าน 759) 04 ต.ค. 60
แบบฟอร์มข้อสอบ (อ่าน 1150) 12 มิ.ย. 60
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม (อ่าน 1196) 06 มิ.ย. 60
รายงานประจำปีการศึกษา 2560 (SAR) (อ่าน 6156) 05 มิ.ย. 60
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 854) 22 พ.ค. 60
แบบ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/60 (อ่าน 982) 17 พ.ค. 60
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 1096) 14 พ.ค. 60
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 926) 14 พ.ค. 60
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 882) 05 เม.ย. 60
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 975) 05 เม.ย. 60
ประกาศ!! การจัดชั้นเรียนใหม่ ม.2 ปีการศึกษา 2560 ฉบับปรับปรุง (อ่าน 1012) 04 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 718) 03 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 753) 03 เม.ย. 60
แบบประเมินพนักงานราชการ 1 (อ่าน 649) 13 มี.ค. 60
แบบประเมินพนักงานราชการ 2 (อ่าน 628) 13 มี.ค. 60
แบบปรระเมินครูผู้สอน แบบ pdf (อ่าน 616) 12 มี.ค. 60
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลครู ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 687) 12 มี.ค. 60
ผลการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อห้อง EIS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 800) 06 มี.ค. 60