ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้างต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 65
โรงเรียนปลาปากวิทยาประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างต่างชาติ
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 63
เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
การนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โครงการตรวจสอบความพร้อมใ
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลครู ประจำปี ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 60
ผลการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อห้อง EIS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 60
ผลการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อห้อง EIS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 60
ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้าห้องเรียน-EIS-ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 60
เอกสารสอบราคา
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 59
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๒๑๖ ก
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 59
ประกาศแจ้งคะแนนสอบวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 / 2559
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 59
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 59
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 59
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างภาษาไทย
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 59
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอก ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 59
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 59
สัญญค้ำประะกััน
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 59