ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาค2/2560ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (อ่าน 39) 07 ก.พ. 61
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 29) 07 ก.พ. 61
คู่มือการรับสมัครนักเรียนแบบออนไลน์ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 30) 07 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1และ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 42) 07 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EIS ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 30) 07 ก.พ. 61
ประกาศเขตพื้นที่บริการในการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 38) 07 ก.พ. 61
ตารางสอน 2/2560 (อ่าน 302) 15 ต.ค. 60
ตารางเรียน 2/2560 (อ่าน 530) 15 ต.ค. 60
ประกาศผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 167) 09 ต.ค. 60
ประกาศปิดเรียน 1/2560-เปิดเรียนภาคเรียนที่2/2560 (อ่าน 131) 09 ต.ค. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูมิรันตี เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลองในการเรียน เรื (อ่าน 126) 04 ต.ค. 60
แบบฟอร์มข้อสอบ (อ่าน 310) 12 มิ.ย. 60
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม (อ่าน 236) 06 มิ.ย. 60
รายงานประจำปีการศึกษา 2560 (SAR) (อ่าน 266) 05 มิ.ย. 60
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 263) 22 พ.ค. 60
แบบ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/60 (อ่าน 311) 17 พ.ค. 60
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 322) 14 พ.ค. 60
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 466) 14 พ.ค. 60
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 378) 05 เม.ย. 60
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 337) 05 เม.ย. 60
ประกาศ!! การจัดชั้นเรียนใหม่ ม.2 ปีการศึกษา 2560 ฉบับปรับปรุง (อ่าน 472) 04 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 159) 03 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 210) 03 เม.ย. 60
แบบประเมินพนักงานราชการ 1 (อ่าน 146) 13 มี.ค. 60
แบบประเมินพนักงานราชการ 2 (อ่าน 125) 13 มี.ค. 60
แบบปรระเมินครูผู้สอน แบบ pdf (อ่าน 114) 12 มี.ค. 60
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลครู ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 150) 12 มี.ค. 60
ผลการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อห้อง EIS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 145) 06 มี.ค. 60
ผลการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อห้อง EIS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 233) 06 มี.ค. 60
ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้าห้องเรียน-EIS-ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 157) 01 มี.ค. 60
เอกสารสอบราคา (อ่าน 147) 15 พ.ย. 59
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๒๑๖ ก (อ่าน 139) 15 พ.ย. 59
ประกาศแจ้งคะแนนสอบวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 / 2559 (อ่าน 346) 10 ต.ค. 59
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น (อ่าน 1171) 05 ส.ค. 59
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น (อ่าน 372) 05 ส.ค. 59
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 403) 28 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างภาษาไทย (อ่าน 388) 27 มิ.ย. 59
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอก ภาษาไทย (อ่าน 405) 21 มิ.ย. 59
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 369) 07 มิ.ย. 59
สัญญค้ำประะกััน (อ่าน 266) 02 มิ.ย. 59