ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
ตารางสอน ปรับใหม่ เริ่มใช้วันที่ 3-1-2023 (อ่าน 291) 02 ม.ค. 66
ตารางเรียน ปรับใหม่ เริ่มใช้วันที่ 3-1-2023 (อ่าน 379) 02 ม.ค. 66
ตารางเรียน 2/2565 (อ่าน 1717) 23 ต.ค. 65
ตารางสอน 2/2565 (อ่าน 478) 23 ต.ค. 65
ตารางสอน 1/2565 (อ่าน 1291) 16 พ.ค. 65
ตารางเรียน1/2565 (อ่าน 2760) 16 พ.ค. 65
ตารางเรียน 2/2564 (อ่าน 5605) 28 ต.ค. 64
ตารางสอน 2/2564 (อ่าน 4296) 28 ต.ค. 64
ตารางเรียน 1/2564 (อ่าน 3809) 28 ต.ค. 64
ตารางสอน 1/2564 (อ่าน 3716) 28 ต.ค. 64
ตารางสอน 2/2563 (อ่าน 7369) 24 พ.ย. 63
ตารางเรียน 2/2563 (อ่าน 7525) 24 พ.ย. 63
ตารางเรียน 1/2563 (อ่าน 9024) 28 มิ.ย. 63
ตารางสอน 1/2563 (อ่าน 7706) 28 มิ.ย. 63
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7323) 12 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน EIS ชั้นม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7418) 12 มี.ค. 63
ตารางสอน 2/2562 (อ่าน 8118) 23 ต.ค. 62
ตารางเรียน 2/2562 (อ่าน 8998) 23 ต.ค. 62
ประกาศเปิด-ปิดเรียน (ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 และเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562) (อ่าน 7803) 08 ต.ค. 62
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 8107) 08 ต.ค. 62
ตารางเรียน 1/2562 (อ่าน 9222) 14 พ.ค. 62
ตารางสอน 1/2562 (อ่าน 8219) 14 พ.ค. 62
เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7482) 21 เม.ย. 62
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 (เลขประจำตัวนักเรียน) (อ่าน 7737) 09 เม.ย. 62
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นม.1 และชั้นม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7518) 03 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนปกติ ม. 1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7152) 28 มี.ค. 62
แก้ไขประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษEIS ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7712) 19 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ EIS ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7667) 04 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7506) 13 ก.พ. 62
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 7635) 01 พ.ย. 61
แบบบันทึกเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 7472) 01 พ.ย. 61
ตารางสอน 2/2561 (อ่าน 7748) 24 ต.ค. 61
ตารางเรียน 2/2561 (อ่าน 8236) 24 ต.ค. 61
ตัวอย่างปกข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค2561 (อ่าน 12470) 17 ก.ค. 61
แบบฟอร์ม PLC โรงเรียนปลาปากวิทยา (อ่าน 9167) 17 ก.ค. 61
ตารางสอน 1/2561 (อ่าน 7601) 15 พ.ค. 61
ตารางเรียน 1/2561 (อ่าน 9304) 15 พ.ค. 61
ตารางปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 วันที่ 10-13 พ.ค.2561 (อ่าน 7724) 29 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปรับพื้นฐานวันที่ 10-13 พ.ค. 2561 (อ่าน 7560) 29 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนพร้อมเลขประจำตัวนักเรียน ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 8245) 03 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม1และม.4ห้องเรียนEIS (อ่าน 7521) 02 เม.ย. 61
ผลสอบนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 2561 (อ่าน 7960) 02 เม.ย. 61