ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
ตารางเรียน
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 66
ตารางสอน
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 66
ตารางสอน ปรับใหม่ เริ่มใช้วันที่ 3-1-2023
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 66
ตารางเรียน ปรับใหม่ เริ่มใช้วันที่ 3-1-2023
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 66
ตารางเรียน 2/2565
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 65
ตารางสอน 2/2565
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 65
ตารางสอน 1/2565
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
ตารางเรียน1/2565
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
ตารางเรียน 2/2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
ตารางสอน 2/2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
ตารางเรียน 1/2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
ตารางสอน 1/2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
ตารางสอน 2/2563
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 63
ตารางเรียน 2/2563
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 63
ตารางเรียน 1/2563
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 63
ตารางสอน 1/2563
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 63
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน EIS ชั้นม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 63
ตารางสอน 2/2562
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 62
ตารางเรียน 2/2562
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 62