ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โรงเรียนปลาปากวิทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดเข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมร่มไทร โรงเรียนปลาปากวิทยา โดยมี ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนายวิทยา ศรีธิราช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้ให้โอวาทในการอบรม โดยมีคณะวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่าง อบจ.นครพนมและโรงเรียนปลาปากวิทยา 
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2562,11:39   อ่าน 128 ครั้ง