ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการสนองพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมทำนา
โรงเรียนปลาปากวิทยา ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมทำนา โดยการนำของท่านผอ.สุรพล มีหนองหว้า.คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง ถอนกล้าลงแขกดำนา เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านในการทำนาข้าว โดยศึกษากระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การไถ การถอนต้นกล้า การปลักดำ รวมทั้งการดูแลต้นข้าวให้เจริญเติบโต และจะเก็บเกี่ยวในฤดูเก็บเกี่ยวต่อไป

โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2560,15:58   อ่าน 554 ครั้ง