รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนปลาปากวิทยา
125 หมู่ 2   ตำบลปลาปาก  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
เบอร์โทรศัพท์ 042589089 เบอร์แฟกส์ 042589252
Email : plapakwit@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :