ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย สุคนธ์ อินราช (Kol)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น :
อีเมล์ : sukhon.inra@metrocat.com
เว็บไซต์ : www.metrocat.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : METRO CAT
ตำแหน่ง : Service Coordinator
ที่อยู่ที่ทำงาน

: Ban Houayxai Gold-Silver Operation, Phu Bia Mining Limited, Vientiane, Laos

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 มิ.ย. 2558,01:17 น.   หมายเลขไอพี : 202.62.96.26


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล