ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พันจ่าตรีธิติพัทธ์ (นิด) ใจสุข (นิด)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 17
อีเมล์ : nidjaisuk@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ร้อย บก./บร. กอง รปภ.ฐท.สข
ตำแหน่ง : ผบ.ตอน ค.60 มม.
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ร้อย บก./บร. กอง รปภ.ฐท.สข. ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จว.สงขลา90000

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ม.ค. 2556,14:35 น.   หมายเลขไอพี : 113.53.36.244


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล